تبلیغات
انجام پروژه های مهندسی برق - آشنایی با سیستم های U.P.S
آشنایی با سیستم های U.P.S
دوشنبه 17 مهر 1391 ساعت 06:50 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست رسول نیک بخت | ( نظرات )

شبكه های برق شهری كه برای تغذیه دستگاههای الكتریكی و الكترونیكی مورد استفاده قرار می گیرند ، همگی AC با شكل موج سینوسی هستند  ولی ولتاژ و فركانس شبكه های برق مختلف با هم تفاوت دارند.

 

به طور كلی دو شبكه با استاندارد اروپایی HZ 50/ V 220 و استاندارد آمریكایی HZ 60/ V 120 بیشترین كاربرد را در سراسر جهان دارند. دسترسی به شبكه ای عاری از اغتشاش همیشه میسر نیست وبه طور ناخواسته اختلالات و اغتشاشاتی در شبكه برق سراسری به وجود می آید كه اعهم آنها و تاثیراتشان عبارتند از :

1-   ضربه ولتاژ شدید (Spike) :

ولتاژهای سوزنی با دامنه و فركانس خیلی بالا ، بادوام چند ده میكروثانیه و با

دامنه های چند صد ولت ، كه می توانند موجب تخریب برخی قطعات الكترونیكی گردند.

2-   افزایش (Surge) و كاهش (Dip) ناگهانی ولتاژ حداكثر در یك پریود برق شهر این حالت دیده می شود و در اثر آنها ولتاژ برق به مدت 10 الی 20 میلی ثانیه بیش از 10% از ولتاژ نامی شبكه تغییر می نماید.

3-   كاهش دراز مدت ولتاژ (under Voltage) : گاهی در اثر وجود یك بار مصرفی بزرگ در بخشی از شبكه ولتاژ برق در آن بخش با كاهش مواجه می شود اگر میزان افت ولتاژ از حدی بیشتر باشد می تواند موجب اختلال در عملكرد دستگاههای الكتریكی مانند Reset شدن كامپیوترها شود.


4-   اعوجاج (Sag) و نویز (Noise) در شبكه: در اثر اتصال بارهای غیر خطی مانند سوئیچینگ تریستورها و موتورهای القائی جریان ضربه ای از شبكه كشیده میشود كه موجب شكستگی و نویز در شكل موج ولتاژ شبكه می گردد. این نویزها در شبكه های كامپیوتری می توانند موجب خطا د رخطوط دیتا و از دست رفتن سیگنالهای اطلاعاتی گردد.

 5-   قطع برق (Black-Out) : ممكن است برق بخشی از شبكه سراسری در اثر افزایش بار مصرفی یا در اثر خرابی تجهیزات توزیع، یا حوادث طبیعی برای مدتی كوتاه یا طولانی قطع گردد. قطع برق موجب از كار افتادن سیستم های كنترل صنعتی و شهری و نیز موجبReset شدن كامپیوترها می شود كه علاوه بر از دست رفتن اطلاعات نرم افزارهای در حال كار می تواند موجب صدمه كلی به نرم افزار و سخت افزار سیستم ها گردد.به طوری كه دیده می شود در هر UPS دو مسیر تغذیه برای  بار وجود دارد یكی از طریق حذف ضربه های ولتاژ و فیلتراسیون برق ورودی از شبكه و دیگری از مسیر شارژر باتری واینورتر كه باتری در هنگام قطع برق شهر به عنوان Back-up  سیستم پشتیبانی بار مصرفی را به عهده دارد. یكی از این دو مسیر به عنوان مسیر اصلی در هنگام كار نرمال سیستم بار را تغذیه می كند و در هنگام بروز خطا در مسیر اصلی مسیر دیگر به عنوان جانشین وارد مدار می شود. UPS ها با توجه به نوع شكل موج خروجی و نیز مسیر اصلی و جانشین در بلوك فوق و ساختار مداری آن به انواع مختلفی با مزایا و معایب متفاوت تقسیم می شوند كه بحث در مورد آنها به فرصت دیگر موكول می شود.

UPS ها به دو دسته كلی On Line و Off Linc تقسیم می شوند. در نوع On line بارخروجی همواره از اینورتر و بارتی كه به وسیله شارژر متصل به شبكه در حالت شارژ دائم است تغذیه می گردد . یعنی اینورتر سیستم همواره فعال بوده و هر گونه اختلال و اغتشاشی در  برق ورودی به خروجی منتقل نمی گردد و خروجی مستقل از ورودی می باشد. برعكس در نوع Off Line بار خروجی از طریق ولتاژ شبكه كه فیلتر شده است تغذیه می شود و تنها در حالت قطع یا خطا در برق ورودی ، اینورتر فعال شده واز طریق باتری خروجی را تغذیه می كند.

 

در UPS های نوع On Line  شارژر و اینورتر هر دو همیشه فعال هستند و شارژر علاوه بر جریان باتری، جریان DC ورودی اینورتر را نیز تامین می كند كه این تبدیل و انتقال توان از برق ورودی به شارژر و سپس اینورتر ، بیش از 30% تلفات دربرخواهد داشت كه حرارت تولید شده راندمان و طول عمر دستگاه را كاهش

می دهد . ولی در نوع Off line اینورتر تنها در حالت وجود خطا دربرق ورودی، فعال می شود و شارژر نیز تنها جریان شارژ باتری ها را كه بسیار كمتر از جریان مصرفی اینورتر است تامین می كند. بنابراین تلفات حرارتی در نوع Off Line بسیار كمتر است لذا این نوع UPS ها از راندمان و طول عمر بیشتری برخوردارند.

 

به طوری كه قبلا گفته شد هر گاه یك UPS میزان بیشتری از اختلالات برق ورودی را حذف یا اصلاح نماید از كیفیت بهتری برخوردار است . یك UPS نوع On Line تقریبا تمامی این اختلالات را اصلاح می نماید ولی یك UPS نوع Off Line بخشی از اختلالات را حذف می كند ولی از آنجایی كه یك UPS نوع On Line بسیار گران تر و حجیم تر ازیك UPS نوع Off Line است با توجه به نیاز مصرف كنندگان و به منظور تلفیق برخی مزایای انواع On Line و Off Line بسیاری از UPS های موجود مطابق تعریف كلاسیك به صورت مشخص On Line یا Off Line نیستند بلكه با ساختاری متفاوت ساخته می شوند كه چند نمونه پركاربردتر به شرح زیر معرفی می شوند:

 

1-UPS های مدل Hybrid در این ساختار شكل (1) در مسیر اصلی برق ورودی یك یكسوساز قرار می گیرد كه ورودی را یكسو نموده و بعد اینورتر ولتاژ یكسو شده را به ولتاژ AC در خروجی تبدیل می كند.در مسیر جانشین پس از شارژر و باتری یك مبدل DC به DC اضافه شده كه هنگام وجود خطا در برق شبكه ولتاژ باتری را به ولتاژ DC برابر با مقدار یكسو شده شبكه تبدیل نموده وبه ورودی اینورتر اعمال می نماید. در این سیستم چون همواره اینورتر فعال است مشابه On Line عمل می كند واز آنجایی كه مسیر جانشین از باتری و مبدل DC به DC در هنگام وجود خطا  در شبكه فعال می گردد مشابه UPS های Off Line می باشد.

 

2- UPS های Ferroresonance

 

این ساختار بر اساس خواص نوعی از ترانس با هسته فرورزنانس و دارای یك سیم پیچ كنترل اضافه عمل می كند. ماده مخصوص فرورزنانس موجود در هسته با محدود كردن برخی نوسانات برق ورودی موجب رگولاسیون و تثبیت شكل موج خروجی در وضعیت وجود برق شبكه نیز می شود همچنین ایزولاسیون بین خروجی و ورودی را هم ایجاد می كند. این ترانسفورمرها اگرچه به عنوان فیلتر جهت حذف نویزها وحالت های گذرا در شبكه عمل می كنند ولی به علت این كه برای رگولاسیون در منطقه اشباع كار می كنند موجب ایجاد اعوجاج ولتاژی در خروجی می شوند.

 

اشباع بودن ترانسفورمر، فرورزنانس حرارت زیادی تولید می كند لذا راندمان این گونه سیستم ها را بسیار كاهش می دهد در خروجی ترانسفورمر خازن هایی با ظرفیت نسبتا زیاد قرار داده می شود كه همراه با امپدانس ترانسفورمر ایجاد یك فیلتر LC با Q نسبتا بالا می كنند كه به تضعیف حالت های گذرا و اختلالات شبكه كمك شایانی خواهند نمود.

 

ترانسفورمر فرورزنانسی در هنگام بروز خطا در برق ورودی و انتقال به اینورتر انرژی ذخیره شده در هسته اشباع شده را به صورت رزنانس LC به خروجی منتقل می كند  و زمان انتقال را گاه تا حد صفر ثانیه كاهش می دهد از این رو بعضا این UPS ها را به عنوان On Line یا نیمه On Line معرفی می كنند. در صورتی كه اینورتر این UPS ها فقط در هنگام قطع برق ورودی فعال شده و در حقیقت از نوع On Line می باشند. (شكل 2)

 

۳- UPS های مدل Line Interactive

 

در این طرح به طوری كه در شكل (3) مشاهده می شود یك مبدل AC به DC دو طرفه وجود دارد كه در صورت وجود شبكه به عنوان شارژر باتری و در هنگام وجود خطا در برق ورودی به صورت اینورتر عمل كرده و بار را از طریق باتری تغذیه می كند. در این طرح بخشی از ترانسفورمراینورتر همیشه به خروجی متصل بوده و به عنوان فیلتر برق شبكه عمل می كند. این UPS ها دارای راندمان و قابلیت اطمینان بالا بوده و بسیاری از اغتشاشات برق ورودی را حذف یااصلاح می نمایند و زمان انتقال از برق ورودی به اینورتر نیز در این نوع سیستم ها كمتر از سیستم های Off Line معمولی می باشد.

 

 آشنایی با برق اضطراری اماکن


برخی ازسیستمهای حساس ومهم در منازل و اماكن عمومی یا در ادارات و كارخانه هاباید هنگام قطع برق شهر به طریقی از یك منبع تغذیه دیگر استفاده كنند و به كار خود ادامه دهند.منابع تغذیه ای كه  وظیفه تامین برق را در هنگام قطع برق شبكه به عهده دارند منابع تغذیه اضطراری نامیده میشوند. منابع تغذیه اضطراری بسته به سیستم مورد تغذیه خصوصیات متفاوتی دارند.برخی از منابع برق اضطراری كه از باطری برای تولید انرژی الكتریكی استفاده می كنند فقط قادرند برای مدت محدودی بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه برق آن تامین نمایند ولی برخی دیگر قادرند به مدت نا محدودی تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراری را تامین كنند.اینگونه سیتمها دارای موتور مكانیكی وژنراتور میباشند وتا زمانی كه سوخت موتور مكانیكی تامین شود میتوانند در محدوده قدرت نامی ژنراتور برق اضطراری را تامین نمایند.خصوصیت دیگری كه منابع تغذیه اضطراری را از یكدیگر متمایز میكند مدت زمانی است كه طول میكشد تا بعد از قطع برق شبكه برق اضطراری وصل شود. برخی از این سیستمها قادرند بدون تاخیر بعد از قطع برق شهر در عرض چند میلی ثانیه برق اضطراری را وصل نمایند.


اینگونه منابع تغذیه اضطراری كه معمولا انرژی خود را از باطری تامین میكنند در مكانهایی مانند اتاق عمل- اتاق كامپیوتر – سیستمهای نظامی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند.در مقابل سیستمهایی كه از موتور مكانیكی و مولد برای تولید برق اضطراری استفاده میكنند بدلیل اینكه موتور مكانیكی برای راه اندازی نیازمند زمان است دارای تاخیر در وصل برق اضطراری خواهند بود.لذا با توجه به خصوصیات و نیاز محل مورد استفاده، یكی از این سیستمها یا تركیبی از هر دو نوع ممكن است استفاده گردد. در صفحه بعد نمونه هایی از  منابع تغذیه اضطراری و محل مورد استفاده آنها ذكر میگردد:

 

برق اضطراری سیستمهای ایمنی وحفاظتی


در سیستمهای ایمنی وحفاظتی نظیر سیستم اعلام حریق و سیستم تلویزیون مدار بسته یاسیستم اعلام سرقت برق اضطراری جزو ضروریات سیستم بوده و بسیار مهم میباشد.معمولا چون ولتاژ تغذیه این سیستمها ولتاژ پایین dc ودر حدود 6 و 12و 24 ولت میباشد لذا در خود تابلوی اصلی سیستم محلی برای باطریهای اضطراری در نظر میگیرند.این باطریها به مدار الكترونیكی تابلو وصل میگردند و در زمان وجود برق شهر توسط سیستم شارژ وآماده نگه داشته میشوند وهنگام قطع برق شبكه بدون تاخیر وارد مدار شده وبرق اضطراری سیستم را تامین مینمایند. مدت زمان تامین برق اضطراری بستگی به ظرفیت باطریهای مورد استفاده و مصرف سیستم دارد.مشخصات باطری مورد نیاز معمولا در راهنمای پانل اصلی ذكر میگردد.در صورت طولانی شدن زمان قطع برق شهر در اینگونه سیستمها باید قبل از اینكه شارژ باطری پایین بیاید و باطری كارآیی خود را از دست بدهد آنرا با باطری پر تعویض نمود.


برق اضطراری برای كامپیوترها

 

برای كامپیوترها وسایر دستگاههایی كه در صورت قطع برق امكان از دست رفتن اطلاعات د رآنها وجود دارد یا برای مواردی مانند تجهیزات اتاق عمل كه نیاز  به اعمال برق اضطراری به سیستم بدون تاخیر میباشد از منابع تغذیه اضطراری بدون تاخیر(UPS) (uninterruptable power systems) استفاده میگردد. در UPS ها برق باطریها توسط مدار اینورتر به ولتاژ 220 V AC تبدیل میگرددو در صورت قطع  برق شهر در عرض چند میلی ثانیه در اختیار سیستم قرار میگیرد.UPS در توانهای متفاوتی نظیر 300 -700 -1000 -6000 ولت آمپر ساخته میشوند وباید با توجه به تعداد ومصرف دستگاههایی كه باید تغذیه شوند UPS با توان مناسب را انتخاب نمود . البته علاوه بر محدودیتی كه توان خروجیUPS در تعداد دستگاههای مورد تغذیه ایجاد میكند محدودیتی نیز در زمان تغذیه دستگاهها وجود دارد.هر چه ظرفیت باطریها بیشتر باشد مدت طولانی تری میتوان دستگاهها را تغذیه كرد.  

باطریها بطور جداگانه یا در كابینتهای خاصی (BATTERY PACK) قرار میگیرد و به ترمینال ورودی DC در پشت UPS وصل می شوند. UPS ها با ولتاژ ,12 V DC   24و48 تغذیه می شوند. برای ولتاژ 24 ولت دو باطری 12 ولت و برای 48 ولت 4 باطری كاملا یكسان را با هم سری كرده و به UPS وصل می كنند. معمولاًUPS ها دارای تنظیم كننده اتوماتیك ولتاژ( AVR))  (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION می باشندتا در هنگام وجود برق شبكه عمل تثبیت ولتاژ را نیز در محدوده مشخصی انجام دهند. مقدار محدوده تثبیت ولتاژ معمولاٌ بصورت درصد در مشخصات فنی UPS ذكر می گردد .هنگامی كه ولتاژ ورودی پایین است AVR ولتاژ را بالا می برد(BOOST) و هنگامی كه ولتاژ ورودی بالا است AVR ولتاژ را پایین می آورد             (BUCK). در UPS های جدید یك پورت RS 232 وجود دارد كه در پشت UPS قرار میگیرد و  از آن جهت اتصال به كامپیوتر استفاده می شود . بعد از وصل كردن UPS به كامپیوتر می توان با نرم افزار ارائه شده به همراه آن تنظیمات مربوطه را انجام داد. كانكتور اتصال به برق شهر نیز در پشت UPS قرار می گیرد و خروجیهای برق 220 ولت از پریزهای پشت UPS گرفته می شود .

 

در پانل جلوی UPS معمولا نشانگرهای زیر وود دارد:

 

·  نشانگر مقدار شارژ باطری

 

·  نشانگر مقدار بار

 

·  نشانگر اضافه بار

 

·  نشانگر اضافه ولتاژ در شبكه

 

·  نشانگر استفاده از برق باطری

 

·  نشانگر  استفاده از  برق شبكه

 

·  نشانگر تعویض باطری

 

·  نشانگر كم بودن ولتاژ در شبكه

 

·  دگمه خاموش

 

·  دگمه روشن و تست

 

چه نیازی به UPS است؟

 

چه نوع UPS؟

 

به نظر می رسد كه كلا دو نوع سیستم UPS صرفنظر از نوع شكل موج وجود دارد. Online و Standby اما در واقع شكل های مختلفی از سیستم های UPS موجود است كه در این طبقه بندی ها قرار نمی گیرند. بسیاری   از مشكلات در مورد انتخاب UPS در صورت روشن شدن این نكته از میان می رود.

 

اصول اولیه UPS

 

سیستم های UPS جهت كار دستگاههای  الكترونیكی تغذیه شده توسط برق به صورت بلاانقطاع مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع اضافه كردن UPS به سیستم تغذیه دو امتیاز را موجب می گردد:

 

1-  كیفیت بهتر قدرت تحویلی به مصرف كننده

 

2-  یك منبع تغذیه كمكی

 

منظور از افزایش كیفیت قدرت شبكه جلوگیری از ضربات برق شهر مانندSurgea-sag و نویز روی بار می باشد.

 

از طرف دیگر از طریق یك واحد كمكی در صورت قطع برق شهر UPS كار تغذیه سیستم را انجام می دهد. در نمودار زیر واحدهای UPS مختلف یك سیستم UPS به صورت بلوك های نمایش داده شده است.

 

در واقع UPS های Online و Standby از نظر بلوك دیاگرام با یكدیگر تفاوتی ندارند. نكته اصلی در انتخاب دو مسیر 1 و 2 می باشد. در سیستم Online مسیر اولیه سیستم خط پایین كلید تبدیل در حالت اولیه خروجی را به مبدل متصل می كند. و در صورت هر گونه اشكالی در مسیر 2 كه باعث قطع ولتاژ گردد از طریق كلید بار به شبكه فیلتر شده متصل خواهد شد.

 

اما در سیستم Standby در حالت عادی برق شهر پس از فیلتر شدن به بار می رسد. و در صورت بروز اشكال برق شهر از سیستماینورتر به عنوان تغذیه كمكی استفاده می گردد . اگر چه تفاوت كمی بین دو سیستم Standby و Online موجود است. اما در عمل این تفاوت بسیار مهم است. یك تفاوت جالب بین این دو سیستم این است كه در نوع Standby ایجاد هر گونه اشكال در برق شهر باعث تغییرات در وضعیت كلید تبدیل می گردد. كه این برخلاف سیستم های online كلاسیك است.

 

در این سیستم تنها زمانی سوئیچ عمل می كند كه هر كدام از قسمت های مسیر 2 دچار اشكال می گردند. به علاوه در صورت تغییرات ناگهانی در بار و كاهش شدید ولتاژ نیز امكان تغییر حالت اولیه به حالت برق شهر وجود دارد. بنابراین حتی در سیستم های Online نیز زمان تغییر حالت نیز وجود دارد كه حتی گاهی اوقات این تغییر وضعیت ها مانند حالت Stadby موجود است . در حالت Online شارژر سیستم باید به اندازه ای بزرگ باشد كه علاوه بر تامین بار مورد نظر از تخلیه باتری نیز جلوگیری كند.

 

اما در حالت Standby شارژر تنها برای شارژ باتری لازم است كه غالبا بسیار كوچكتر از مورد اول خواهد بود.

 

حرارت تولید شده در سیستم های Online كه ناشی از كارشارژر و اینورتر می باشد  بسیار بالا است . این حرارت موجب تلفاتی در حدود 25  درصد می گردد كه موجب كاهش عمر قطعات الكترونیكی درون UPS می گردد. بعلاوه چنانچه باتری در جعبه UPS قرار گرفته باشد حرارت باعث كاهش عمر باتری نیز

می گردد.  امروز انواع مختلف دیگری از UPS موجود است كه اشتباها در طبقه بندی همان دو سیستم ذكر شده قرار می گیرند و اكنون به اختصار در مورد آئها توضیح داده می شود:

 

1-Online بدون مسیر ثانویه

 

در این سیستم در واقع از مسیر یك استفاده نشده است.

بدین صورت هر گونه اشكال در هر كدام از سه واحد بالا باعث قطع ولتاژ می گردد در واقع سیستم یكی از دو مشخصه اصلی هر UPS را كه تهیه ولتاژ بطور مداوم است را ندارد. در این سیستم به علت عدم وجود مسیر میان بر (By Pass) اصولا زمان تبدیل وجود ندارد. سیستم های بزرگ UPS جهت استفاده برای مینی كامپیوترها و مین فریم ها از این نوع انتخاب مستثنی هستند.

 

۲-    تركیب Standby و Online

 

این رو شدر واقع جهت رفع اشكال حالت او مورد استفاده است. شكل بلوك دیاگرام زیر:

 

در این روش زمان تبدیل وجود ندارد واز طرف ابعاد شارژ به اندازه حالت Standby است اما به هر صورت در خروجی دستگاه تنها یك مسیر خروجی وجود دارد كه این یك نقص است برخلاف آنچه تصور می شود این سیستم از قسمت باتری تا خروجی به صورت نیمه On;ine و از قسمت مبدل DC_DC به صورت Standby می باشد.


3-Standby با ترانسفورماتور Ferro

 

اصول كار این سیستم بر مبنای یك ترانس با سه سیم پیچ می باشد.

 

در حالت عادی برق شهر از طریق كلید تبدیل وترانس خروجی متصل می گردد و در صورت ایجاد اشكال كلید تبدیل باز شده و UPS از طریق مسیر پایین كار می كند.

 

در این سیستم واحد مبدل به صورت Standby می باشد. اثر Ferro Resonant ترانسفورماتور باعث تغییراتی در شكل موج خروجی می گردد. گرچه حالت ایزولاسیون در این نوع ترانسفورماتور باعث فیلتر شدن برق شهر می گردد اما خود ترانس باعث ایجاد امواج در شكل موج خروجی می گردد . از طرف دیگر حرارت تولید شده به علت وجود ترانس در این روش بسیار مهم است.

 

1- UPS با ارتباط داخلی:


طی این روش مسیر شارژر باتری از طریق كار مبدل AC و DC صورت می گیرد و در صورت كاهش برق شهر و یا قطع برق آن باتری كار تغذیه سیستم مبدل را بر عهده می گیرد چون مبدل همواره به خروجی متصل است بنابراین این اشكالات ناشی از زمان تبدیل و حالات گذرا را ندارد.

منبع:http://bmetro.blogfa.comمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
jocuri mario پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:36 ب.ظ
سبک شما در مقایسه با افرادی که من از آن خواسته ام، منحصر به فرد است.
خیلی ممنون از ارسال زمانی که فرصت دارید، حدس بزنید
من فقط این وب سایت را نشانه گذاری خواهم کرد.
eternal fury hack سه شنبه 17 بهمن 1396 10:00 ق.ظ
مقاله بزرگ
Irving جمعه 17 آذر 1396 04:34 ب.ظ
Excellent way of explaining, and pleasant post to obtain information about my presentation focus, which i am going to
convey in school.
workmankcwvirrdqz.jimdo.com چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:03 ق.ظ
Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you
I really enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

Many thanks!
brennanvkvtlnmtcg.jimdo.com شنبه 14 مرداد 1396 04:25 ب.ظ
These are genuinely great ideas in concerning blogging.

You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.
Foot Issues دوشنبه 9 مرداد 1396 01:37 ب.ظ
It's remarkable to pay a visit this web site and reading the views of all colleagues
about this paragraph, while I am also keen of getting familiarity.
How long does Achilles tendonitis last for? جمعه 6 مرداد 1396 10:45 ب.ظ
It's not my first time to go to see this website, i am visiting
this website dailly and take fastidious information from
here all the time.
How can you heal an Achilles tendonitis fast? جمعه 6 مرداد 1396 06:53 ق.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if
it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube
sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had to share it with
someone!
louveniaalstrom.weebly.com یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 04:19 ب.ظ
Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;
) I am going to revisit once again since i have saved as
a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide other people.
manicure جمعه 11 فروردین 1396 10:17 ب.ظ
Why people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is existing on web?
مهدی دوشنبه 15 آبان 1391 07:46 ب.ظ
سلام
من راحع به باتری شارژر صنعتی تخصص دارم سابقه هم دارم اگر میشه یه شرکتی رو بهم معرفی کنید که همچین نیرویی احتیاج داشته باشه.
مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :